معماری و هنر tag:http://isatice.mihanblog.com 2020-06-30T23:19:48+01:00 mihanblog.com استادیوم ورزشی فوتبال 2010 آفریقای جنوبی 2009-09-08T14:14:52+01:00 2009-09-08T14:14:52+01:00 tag:http://isatice.mihanblog.com/post/7 صفر مطلق استادیوم ورزشی فوتبال 2010 آفریقای جنوبی]]>
استدیو طرح زاهاحدید 2009-09-08T14:00:42+01:00 2009-09-08T14:00:42+01:00 tag:http://isatice.mihanblog.com/post/6 صفر مطلق  

 
]]>
دانشگاه مدرن 2 2009-09-08T13:35:44+01:00 2009-09-08T13:35:44+01:00 tag:http://isatice.mihanblog.com/post/5 صفر مطلق

]]>
دانشگاه مدرن 2009-09-08T12:43:25+01:00 2009-09-08T12:43:25+01:00 tag:http://isatice.mihanblog.com/post/4 صفر مطلق]]>
هنر انتزاعی 2009-05-19T15:42:05+01:00 2009-05-19T15:42:05+01:00 tag:http://isatice.mihanblog.com/post/3 صفر مطلق   هنر مجرد، یا هنر انتزاعی (آبستره) به هنری اطلاق می شود که هیچ صورت یا شکل طبیعی در جهان در آن قابل شناسایی نیست و فقط از رنگ و فرم های تمثیلی و غیر  طبیعی برای بیان مفاهیم خود بهره می گیرد. این اصطلاح در معنای وسیعش می‌تواند  به هر نوع هنری اطلاق شود که اشیا و رخدادهای قابل شناخت را بازنمایی نمی‌کنند،  ولی عموماً به آن گونه از آفرینش‌های هنر مدرن اطلاق می‌گردد که از هر گونه تقلید طبیعت یا شبیه‌سازی آن، به مفهوم مرسوم آن در هنر اروپایی، روی می‌گردانند.    

هنر مجرد، یا هنر انتزاعی (آبستره) به هنری اطلاق می شود که هیچ صورت یا شکل

طبیعی در جهان در آن قابل شناسایی نیست و فقط از رنگ و فرم های تمثیلی و غیر

 طبیعی برای بیان مفاهیم خود بهره می گیرد. این اصطلاح در معنای وسیعش می‌تواند

 به هر نوع هنری اطلاق شود که اشیا و رخدادهای قابل شناخت را بازنمایی نمی‌کنند،

 ولی عموماً به آن گونه از آفرینش‌های هنر مدرن اطلاق می‌گردد که از هر گونه تقلید

طبیعت یا شبیه‌سازی آن، به مفهوم مرسوم آن در هنر اروپایی، روی می‌گردانند.

 

 

منابع

.................

منابع نوشتاری:

http://fa.wikipedia.org

منابع تصاویر:

نام طراح :الهام عشقی

نام عکاس:س.ا

محل تصاویر گرفته شده: فرهنگسرای خانواده

تاریخ  تصاویرگرفته شده:

17/2/1388 ساعت 2:45 بعد ازظهر

]]>
..... سر آغاز 2009-05-19T15:16:03+01:00 2009-05-19T15:16:03+01:00 tag:http://isatice.mihanblog.com/post/2 صفر مطلق به نام او .... به نام او که صبوری سنگ و جوشش رودها را آفرید ، به نام او که عطر خوش سبزه ها را با الوان زیبای گل ها همگون نمود ، به نام او که عشق و زیبایی را آفرید و کلمه ی هنر را برای ما آشکار ساخت تا هنرمندی ، بی هنر نماند. به نام او و یادش آغاز می کنیم به نام او ....

به نام او که صبوری سنگ و جوشش رودها را آفرید ، به نام او که عطر خوش سبزه ها را با الوان زیبای

گل ها همگون نمود ، به نام او که عشق و زیبایی را آفرید و کلمه ی هنر را برای ما آشکار ساخت تا

هنرمندی ، بی هنر نماند.

به نام او و یادش آغاز می کنیم

]]>